Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση

Κατόπιν τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 2867/Υ1 Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Ὑγείας, πού ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὑπ’ ἀριθμ. 872 Β΄/16-03-2020 Φύλλον τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως μέ θέμα: «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16-03-2020 ἕως 30-03-2020», ο Ιερός μας Ναός εναρμονιζόμενος εἰς τήν ἀνωτέρω ἀπόφασιν, καθώς διεβιβάσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γνωρίζει, ἀναφορικῶς μέ τήν λειτουργίαν τῶν Ἐνοριακῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Ἱερῶν Μονῶν γιά τό προαναφερθέν χρονικόν διάστημα, τά ἑξῆς:
Στον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς δεν θα τελείται από σήμερα καμία Ιερή Ακολουθία ( Θεία Λειτουργία, Εσπερινός, Όρθρος, Μεγάλο Απόδειπνο, Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο ) μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020
Ο Ιερός Ναός θά παραμένει ἀνοικτός, κάθε απόγευμα από 5-6 μμ σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα καί θά ἐπιτρέπεται μόνο ἡ προσέλευση πιστῶν, γιά ἀτομική προσευχή τηρουμένης τῆς ἀναλογίας τοῦ ἑνός ἀτόμου ἀνά 10 τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση τά δύο (2) μέτρα μεταξύ τους. Στίς εἰσόδους τῶν χώρων λατρείας θά ὑπάρχει ἀπολυμαντικό/ἀντισηπτικό, πρός ἐλεύθερη χρήση ἀπό τούς πιστούς. 
Ὅσον ἀφορᾶ στίς κηδεῖες ἐπιτρέπεται ἡ συμμετοχή μόνο του Ιερέα, τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος, τηρουμένων τῶν ἀναγκαίων μέτρων προστασίας. 
Τα μνημόσυνα θα τελούνται ἐπί τοῦ τάφου μέ τήν συμμετοχή μόνο του Ιερέα, καί τοῦ ἀπολύτως στενοῦ συγγενικοῦ περιβάλλοντος τοῦ ἀποβιώσαντος.
Εκ του Ιερού Ναού Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: