Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Ιστορία της Δυτικής χέρσου Ελλάδος, ποίημα απλούν, εν Μεσολόγγιω, 1824 (βιβλίο)

ΙΣΤΟΡΙΑ τής ΔΥΤΙΚΗΣ Χ: ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΛΟΥΝ

Περιέχον πρώτον τήν εκστρατείαν τού Ομέρ Πασά, Ρουσίτ Πασά, Ισούφ Πασά, και Ισμαήλ Πασά, εναντίον τής Δυτικής Χ: Ελλάδος, τόν αποκλεισμόν τού Μεσολογγίου, καί τέλος τήν καταστροφήν τών Τούρκων, ήτις συνέβη κατά το 1822, Οκτωμβρίου 20, καί διελύθη Δεκεμβρίου 31.

Δεύτερον, τήν εκστρατείαν τού Σκόνδρα καί τού Ομέρ Πασά, εναντίον τής ιδίας Επαρχίας, καί τόν στενόν αποκλεισμόν τού Ανατωλικού, όστις συνέβη κατά τό 1823 Οκτωμβρίου 5 καί διελύθη Νοεμβρίου 20.
ΕΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ΄Ω,
Εκ της Τυπογραφίας Δημητρίου Μεσθενέως 
1824

Δείγμα φιλολογικής γεύσης που αφήνουν άγνωστες ιστορικές πηγές ένεκα μούχλας που πιάνουν στις βιβλιοθήκες.
Το ''απλούν ποίημα'', του 1824, είναι ανηρτημένον στην ιστοσελίδα  neranion.blogspot.com

Δρ Ιωάννης Γ. Νεράντζης

Δεν υπάρχουν σχόλια: