Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Ξεκίνησε η λειτουργία στη Γαβαλού της Τοπικής Ομάδας Υγείας

Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ (Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας) εκφράζει την ικανοποίησή της καθώς την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 ξεκινά η λειτουργία στη Γαβαλού της 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας στο Δήμο Αγρινίου καθώς και στην πόλη του Αγρινίου η λειτουργία της 3ης Τοπικής Ομάδας Υγείας.
Η Τ.ΟΜ.Υ Γαβαλούς θα εδρεύει στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στην περιοχή της Γαβαλούς, με τηλέφωνο Επικοινωνίας 2635041230 και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: tomygavalous@1545.syzefxis.gov.gr
Η 3η Τοπική Ομάδα Υγείας του Δήμου Αγρινίου θα βρίσκεται στο Κέντρο Υγείας Αγρινίου (Πλατεία Λουριώτου 1) με τηλέφωνο επικοινωνίας 2641020791 και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας tomyagrinio3@1545.syzefxis.gov.gr
Οι δύο νέες αυτές ΤΟΜΥ είναι στελεχωμένες με ειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη και θα λειτουργούν από τις 07:00 έως τις 15:00 και 14:00-22:00, μέχρι να εκδοθεί νέα οδηγία από την Διοίκηση.
Οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: