Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

Σύγκρότηση νέου ΔΣ του Συλλόγου ΠΑΝΟΡΑΜΑ των απανταχού Λιθοβουνιωτών Αιτωλοακαρνανίας

Στην Αθήνα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00μ.μ., στα γραφεία της ΠΑΝΣΥ Πατησίων 4, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου, στις πρόσφατες εκλογές κ. Κοτσάνη Θεόδωρου συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ΠΑΝΟΡΑΜΑ των απανταχού Λιθοβουνιωτών Αιτωλοακαρνανίας με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα.
Με ομόφωνη απόφαση όλων των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείτε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση.
Πρόεδρος: Κοτσάνης Θεόδωρος του Αθανασίου  
Αντιπρόεδρος: Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου  
Γεν. Γραμματέας: Τσαντώνης Ιωάννης του Αλεξάνδρου 
Ταμίας: Τσιντζέλης Αλέξανδρος του Γεωργίου 
Μέλος: Βελλάνα Αντιγόνη του Νικολάου
Μέλος: Καζάκος Νικόλαος του Σπυρίδωνος
Μέλος: Κουμπής Κωνσταντίνος του Χρήστου
Επίσης στις πρόσφατες εκλογές εκλέχθηκαν για:
Εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία
Κοτσάνης Θεόδωρος του Αθανασίου
Στρατοπούλου Αλεξάνδρα του Βασιλείου
Και για εξελεγκτική επιτροπή
Πίγκος Χρήστος του Γεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: