Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Τράπεζα αίματος δημιουργεί ο Ιερός Ναός Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς

Κατόπι ενημέρωσης και αδείας από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ο Ιερός μας Ναός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που έχει, ξεκινά μια νέα δραστηριότητα, ίσως μια από τις σημαντικότερες που λείπει από την ευρύτερη περιοχή. Την δημιουργία Τράπεζας αίματος Ιερού Ναού.
Η εθελοντική αιμοδοσία όπως όλοι γνωρίζουμε αποτελεί μια ανιδιοτελή προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπό μας αφού το αίμα, αυτό το τόσο πολύτιμο αγαθό, δεν παράγεται παρά μόνο χαρίζεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Για διάφορους λόγους όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δώσουν αίμα. Μια μονάδα αίματος μπορεί να βοηθήσει στο να σώσει την ζωή περισσοτέρων του ενός ασθενών. Το ανθρώπινο αίμα δεν μπορεί να παρασκευασθεί και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει αίμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπους.
Επειδή ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων του χωριού μας είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι με διάφορα προβλήματα υγείας σε αρκετούς από αυτούς, καλό θα ήταν για την δική τους ασφάλεια αλλά και βοήθεια για τις δύσκολες στιγμές να υπάρχει μια τράπεζα αίματος , έτσι ώστε όταν κάποιος χρειαστεί αίμα να υπάρχει αυτή η τράπεζα προκειμένου να εξασφαλίσουν αίμα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και ύστερα συζήτηση το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποδέχεται τὴν πρόταση και ιδέα του Προέδρου αυτού π. Σπυρίδωνα Ιωάννου με σκοπό την ίδρυση τράπεζας αίματος με την επωνυμία ΄΄Απόστολος Φίλιππος ΄΄ , για τους ασθενείς κατοίκους του χωριού μας.
Η Τράπεζα Αίματος, θα συνεργάζεται με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγρινίου ή οποιουδήποτε άλλου Κρατικού Νοσοκομείου συντάσσοντας σχετικό κανονισμό.
Ήδη έχει αποσταλεί ο κανονισμός στη Διοίκηση του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Αγρινίου υπόψιν κ. Δημητρίου Μιχάλη, διοικητού του άνωθι Νοσοκομείου ως επίσης θα διαβιβαστεί από τον ίδιο στην αρμόδια προϊσταμένη του Τμήματος εθελοντικής αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, προς έγκριση και προς τις ανάλογες κινήσεις εκ μέρους των.
- Κανονισμός λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Ιερού Ναού Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς - 
Άρθρο 1
Δημιουργείται από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας «Τράπεζα Αίματος» με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας μεταξύ των ενοριτών και την κάλυψη των αναγκών σε αίμα, των μελών της, των συγγενών τους και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα όλων των ενοριτών.
Άρθρο 2
Η επωνυμία της Τράπεζας είναι: «Τράπεζα Αίματος Ιερού Ναού Αποστόλου Φιλίππου Γραμματικούς» με έδρα την Γραμματικού Αγρινίου. Υπεύθυνος ορίζεται ο Εφημέριος του Ιερού Ναού και Αρχιερατικός Επίτροπος Μακρυνείας π. Σπυρίδων Ιωάννου.
Άρθρο 3
Μέλη της Τράπεζας Αίματος είναι όσοι από τους ενορίτες μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν αίμα και κάθε άλλος πολίτης που το επιθυμεί. 
Άρθρο 4
Δικαίωμα λήψης αίματος έχουν οι εθελοντές αιμοδότες, οι σύζυγοι, τα παιδιά, οι γονείς και τα αδέλφια τους. 
Άρθρο 5
Την Τράπεζα Αίματος διαχειρίζεται το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναου με προεδρεύοντα τον εκάστοτε Εφημέριο του Ναού.
Άρθρον 6
Οργανωτική δομή της Αιμοδοσίας – Διαχείριση του Αίματος.
  1. Το έργο της Αιμοδοσίας εκτελείται με ευθύνη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου που θα συνεργάζεται με τις υπηρεσίες Αιμοδοσίας των Κρατικών Νοσοκομείων.
  2. Οι εθελοντές αιμοδότες θα προσφέρουν το αίμα τους στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κρατικό Νοσοκομείο μετά από συνεννόηση με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι εκάστοτε χορηγούμενες ποσότητες αίματος θα κατατίθενται για λογαριασμό της Τράπεζας Αίματος της ενορίας μας.
  3. Στον εθελοντή αιμοδότη η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου ή άλλου Κρατικού Νοσοκομείου θα χορηγεί βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος, που έδωσε και σύμφωνα με την οποία θα ενημερώνεται το σχετικό Βιβλίο Κίνησης Αίματος και η ατομική του μερίδα. Θα του χορηγείται ωσαύτως και βεβαίωση, την οποία θα μπορεί να προσκομίζει στην Υπηρεσία του για τη λήψη της ειδικής αδείας, όπου αυτή προβλέπεται.
  4. Αιμοδότης θεωρείται εκείνος, ο οποίος προσφέρει αίμα μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι υγείας για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.
  5. Ο ενδιαφερόμενος αιμοδότης και κάθε μέλος της Τράπεζας Αίματος απαραίτητα πρέπει να λαμβάνει από το Νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται ο ίδιος ή μέλος της οικογενείας του ιατρική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται η ποσότητα αίματος που χρειάζεται για την περίπτωσή του και την οποία θα προσκομίζει στην αρμοδία επιτροπή.
  6. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη βεβαίωση αυτή θα αποφασίζει για την χορήγηση αίματος.
  7. Η Τράπεζα Αίματος έχει την υποχρέωση ανάλογα με τις δυνατότητές της να χορηγεί αίμα σε όλους τους εθελοντές αιμοδότες και τους λοιπούς, κατά τα ανωτέρω, συγγενείς τους. Ακόμη κατά την κρίση της αρμοδίας επιτροπής μπορεί να χορηγεί αίμα και σε άλλα πρόσωπα της ενορίας, ιδίως όταν αυτά είναι υπερήλικες, άποροι και δεν έχουν συγγενικά πρόσωπα. 
  8. Σε κάθε περίπτωση η ποσότητα αίματος, που θα χορηγείται, θα εξαρτάται από τα υπάρχοντα αποθέματα. Γενικότερος σκοπός είναι να εξυπηρετούνται όλοι οι έχοντες ανάγκη ενορίτες. Αυτό βέβαια θα είναι δυνατόν μόνο όταν υπάρχει επάρκεια εθελοντικού αίματος.
  9. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα μπορεί να προσφερθεί ορισμένη ποσότητα αίματος και εκτός των ορίων της ενορίας, μόνο με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
  10. Οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται για παροχή αίματος, θα χαρακτηρίζεται ως άκρως απόρρητο.
Σχόλιο: Ευχόμαστε και άλλοι Ιερείς και εκκλησιαστικά συμβούλια να πραγματοποιούν αυτές τις δραστηριότητα που βοηθούν το συνάνθρωπο. Συγχαρητήρια στον πάτερ Σπυρίδωνα Ιωάννου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: