Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Α΄ FORUM για την ανάπτυξη της λίμνης Τριχωνίδας - Γιάννης Σελιμάς - Για την Τριχωνίδα, το όρος Αράκυνθος & Παναιτωλικό πρέπει να γίνει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Για την Τριχωνίδα, το όρος Αράκυνθος & Παναιτωλικό πρέπει να γίνει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, ως προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 να χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και να αποκτήσει Φορέα Διαχείρισης που θα θέσει το νομοθετικό πλαίσιο για να αποκτήσει η Λίμνη βιώσιμη αναπτυξιακή ταυτότητα και Ευημερία

Δεν υπάρχουν σχόλια: