Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ζωντανή κάλυψη Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου στις 18:30 στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με την «κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της Αυτοδιοίκησης,Στις 20:00, θα ακολουθήσει η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
http://streaming3.syzefxis.gov.gr/dimosagriniou/live.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: