Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

Προκήρυξη 5ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» , μήκους 8 χλμ. στο Αγρίνιο

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ   31 Μαρτίου 2015
  Οδός Κυριαζή  Αγρίνιο
  
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
5ου ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ» 8 χλμ.
ΚΥΡΙΑΚΗ  26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  ΩΡΑ 11:00΄
Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας
της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
διοργανώνει
τον 5ο Λαϊκό Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος» , μήκους 8 χλμ.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους :
Α) Λαϊκός Αγώνας Δρόμου μήκους 8 χλμ.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  26 Απριλίου 2015, ώρα 11 π.μ.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  ΑΓΡΙΝΙΟ – Αστυνομικό Μέγαρο
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δρόμου μπορούν να λάβουν μέρος όλοι όσοι αγαπάνε τον αθλητισμό και θέλουν να στείλουν το μήνυμα ότι  ο αθλητισμός χαρίζει υγεία.
4. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
α) Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα στους αθλητές/τριες που θα τερματίσουν.
β) Θα δοθούν αναμνηστικά κύπελλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες.
γ) Θα δοθούν αναμνηστικά κύπελλα στον πρώτο άνδρα εν ενεργεία αστυνομικό και στην πρώτη γυναίκα εν ενεργεία αστυνομικό που θα τερματίσουν, εφόσον δεν έχουν βραβευτεί στην ανωτέρω (β) κατηγορία.
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι δρομείς που είναι εγγεγραμμένοι σε Συλλόγους θα συμμετάσχουν ομαδικά, καταθέτοντας λίστα με τα ονόματα συμμετεχόντων, την οποία θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρα 11 π.μ. επικοινωνώντας σχετικά στο τηλέφωνο 6945495519 ή στο FAX: 2641022667.
- Οι μεμονωμένοι αθλητές - αθλήτριες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρα 11 π.μ. στο τηλέφωνο 6945495519 ή στο FAX: 2641022667.
 Οι ελεύθεροι αθλητές από άλλες περιοχές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία μία (1) ώρα πριν τον αγώνα.
6. ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα τρέξουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, περί καλής υγείας (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά).

Β) Λαϊκός Αγώνας Δρόμου μήκους 1 χλμ. για μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων και γυμνασίων.
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  26 Απριλίου 2015, ώρα 11 π.μ.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:  ΑΓΡΙΝΙΟ – Αστυνομικό Μέγαρο
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/τριες δημοτικών σχολείων και γυμνασίων. Οι αγωνιζόμενοι θα τρέξουν με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους, οι οποίοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν έγκαιρα σχετική υπεύθυνη δήλωση, περί καλής υγείας των ανηλίκων.
4. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
α) Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια και διπλώματα σε όλους τους μαθητές/τριες που θα τερματίσουν.

5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, ώρα 11 π.μ. στο τηλέφωνο 6945495519 ή στο FAX: 2641022667.
- Σε περίπτωση αδυναμίας θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη γραμματεία μία (1) ώρα πριν τον αγώνα.
- Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει να καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, περί καλής υγείας των ανηλίκων (το έντυπο παρέχεται ηλεκτρονικά).

Το Διοικητικό Συμβούλιο


    

Δεν υπάρχουν σχόλια: