Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

Φόρμα τοπικού δικτύου ΑΣ «Απασχόληση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος»

Η Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας μέλος της Αναπτυξιακής σύμπραξης Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στα πλαίσια της πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και συγκεκριμένα της  δράσης 4 «Δικτύωση τοπικών κοινωνικό-οικονομικων εταίρων & επιχειρήσεων» σας αποστέλλει συνημμένα Φόρμα συμμετοχής μελών στο Δίκτυο ΑΙΤΩΛΙΑ.
Η δράση αφορά την υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης για την διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας και επικοινωνίας και κοινής συνέργιας, τοπικών φορέων, συλλόγων, οργανώσεων, οργανισμών, Επιχειρήσεων, Αναπτυξιακών Συμπράξεων κ.λπ. , με σκοπό τη διαμόρφωση Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης, που αποσκοπεί στους κάτωθι στόχους:
Να αναπτυχθούν μηχανισμοί δικτύωσης και κινητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς και ο επιχειρηματικός ιστός της περιοχής στην κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ωφελουμένων.
Να παρουσιασθούν  τα  οφέλη για τις επιχειρήσεις  από την πρόσληψη ατόμων ωφελουμένων από το Σχέδιο Δράσης.
Να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης της ΑΣ με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις .
Η ενεργή συμμετοχή σας στο Τοπικό Δίκτυο Συνεργασίας της πράξης  Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κρίνεται σημαντική καθώς αφενός  η καταγραφή των αναγκών της επιχείρησης σας αναφορικά με την απασχόληση προσωπικού καθώς και κάθε άλλη ανάγκη της επιχείρησης που σχετίζεται με την πρόσληψη ωφελούμενων και τη διατήρηση των θέσεων αυτών υποστηρίζει τους ωφελούμενους της Πράξης και αφετέρου ενδυναμώνεται η δική σας επιχείρηση αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και επωφελείται από προγράμματα επιχορήγησης που υλοποιούνται μέσω του ΟΑΕΔ.
Για αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα και να μας την αποστείλετε έτσι ώστε μέσα από της ενέργειες του δικτύου να υποστηρίξουμε τους ωφελούμενους της πράξης όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις.
Συνημμένα: ΦΟΡΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: