Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ζωντανά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου

Θα πραγματοποιηθεί σήμερα 12 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 19:00 η 11η/2014 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2015. (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου). 
2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας Βιομηχανικό Σφαγείο Ε.Α.Σ. Αγρινίου Α.Ε. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος). 
3. Ενημέρωση – συζήτηση για το έργο: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου). 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά σε Live Streaming από το Διαδίκτυο στην διεύθυνση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: