Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Έργο ζωής

Ένα πολύ σημαντικό έργο πρόκειται να δημοπρατήσει σύντομα ο Δήμος Αγρινίου. Με διασφαλισμένη την πίστωση για την εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης των αποχετευτικών δικτύων, των παραλιμνίων οικισμών Τριχωνίδας, σύντομα η λίμνη θα απαλλαγεί απ’ το τεράστιο επιβαρυντικό φορτίο που υπονομεύει τη βιοποικιλότητά της, αλλά και κάθε αναπτυξιακή προοπτική για την ευρύτερη περιοχή.
Η Τριχωνίδα λίμνη, το «πέλαγος της Αιτωλίας», είναι το μεγάλο μας συγκριτικό πλεονέκτημα.
Έως σήμερα έχουν ειπωθεί πάρα πολλά για την ανάγκη προστασίας και ανάδειξής της, στην πράξη όμως ελάχιστα έγιναν.
Σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτό οφείλεται στην αδυναμία των πρώην Καποδιστριακών δήμων να σχεδιάσουν, να διεκδικήσουν και να υλοποιήσουν μεγάλα έργα, όπως αυτά που δρομολόγησε απ’ την πρώτη στιγμή ο ενιαίος Καλικράτειος Δήμος Αγρινίου, ξεκινώντας με το αποχετευτικό στη νότια πλευρά.
Σήμερα, με την επικείμενη δημοπρασία για τα συμπληρωματικά έργα αποχέτευσης λυμάτων παραλίμνιων οικισμών, προϋπολογισμού 10.968.000 ευρώ, μπαίνει στο τελικό στάδιο ο σχεδιασμός εκείνος που δύναται να καταστήσει ρεαλιστική και βιώσιμη κάθε άλλη πρωτοβουλία για το μέλλον.
Το έργο θα εκτελεστεί στη νότια Τριχωνίδα και ειδικότερα στους οικισμούς Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Ματαράγκας, Γραμματικού, Γαβαλούς και Αγ. Ανδρέα, αλλά και στη βόρεια πλευρά στους οικισμούς Κάτω Τραγάνας και Παραβόλας.
Η σχετική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 17/12/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στην έδρα του Δήμου και ειδικότερα στα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Φώτης Μπερίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: