Παρασκευή, 10 Μαΐου 2013

Χωρίς άρδευση άλλη μια χρονιά η Μακρυνεία – Αναξιοποίητες μελέτες για το αρδευτικό δίκτυο

Ο υπουργός αναφέρει σχετικά ότι «στις 20.01.2012 εντάχθηκε στη ΣΑΕ 081 (εθνικοί πόροι) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ποσό των 200.000 ευρώ για την κατασκευή του έργου με τίτλο ‘’Αποκατάσταση λειτουργικότητας αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου περιοχής Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας’’. Ο φάκελος με τη μελέτη του έργου βρίσκεται στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να προχωρήσουν αρμοδίως στη δημοπράτηση του έργου».
Αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου, ο υπουργός επισημαίνει ότι αυτή «αποτελεί αρμοδιότητα του Τ.Ο.Ε.Β. Μακρυνείας, στον οποίο έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης (ΔΛΣ) του υπόψη έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί έργων εγγείων βελτιώσεων. Μετά δε την έναρξη ισχύος του Νόμου 3852/2010 ‘’Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, η εποπτεία των Τ.Ο.Ε.Β. ανήκει στους Δήμους όπου εδρεύουν (άρθρο 94). Κατά συνέπεια, ο Δήμος Αγρινίου, στην προκειμένη περίπτωση, ασκεί την εποπτεία επί του Τ.Ο.Ε.Β. Μακρυνείας».
 
Ποσόν 200.000 ευρώ έχει ενταχθεί από τον Ιανουάριο του 2012 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ήδη υπάρχουσα μελέτη για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αντλιοστασίων και του αρδευτικού δικτύου της Μακρυνείας, υποστηρίζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Τσαυτάρης, απαντώντας σε ερώτηση που είχε υποβάλει ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος.
Στην ερώτησή του ο βουλευτής περιέγραφε τη σταδιακή εγκατάλειψη του αρδευτικού δικτύου, που κατασκευάστηκε το 1965 προκειμένου να εξασφαλίσει την άρδευση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 30.000 στρεμμάτων, μέχρι και την πλήρη διακοπή της λειτουργίας του τα τελευταία χρόνια, που έχει οδηγήσει σε έναν ακραίο παραλογισμό: πλάι στη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, την Τριχωνίδα, οι αγρότες να εγκαταλείπουν τις καλλιέργειές τους, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τις αρδεύσουν.
Απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης περιορίζεται να παραθέσει τα ποσά που έχουν δοθεί μέσω της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) στον Δήμο Αγρινίου, το 2012 και τους πρώτους μήνες του 2013, «για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες», καθώς και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ίδιο διάστημα, «για την κάλυψη των επενδυτικών δαπανών της». Και κάνει γνωστό ότι έχει ζητήσει στοιχεία για το θέμα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τα οποία δεν έχει λάβει ακόμη.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι στην ερώτησή του ο Γιώργος Βαρεμένος έθετε και το θέμα της προμελέτης που έχει εκπονηθεί στο παρελθόν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υπογειοποίηση του δικτύου και την άρδευση των καλλιεργειών με τεχνητή βροχή -ένα σύστημα, δηλαδή, πολύ πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον από το υπάρχον-, η οποία παραμένει αναξιοποίητη. Και ρωτούσε τον αρμόδιο υπουργό, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί και να εφαρμοσθεί, ώστε το δίκτυο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής. Ερώτημα, στο οποίο δεν έλαβε καμία απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: